CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Monday, January 21, 2008


Kakapusan
Tumutukoy sa katotohanang limitado ang likas na yaman. Ito ay permanente dahil sa pagkakaroon ng hangganan ng likas na yaman.

Batas ng kakapusan
Isinasaad dito na wala tayong sapat na kita o kayamanan upang matugunan nang lahat n gating pangangailangan.


Palatandaan ng Kakapusan
- Kapag mataas ang presyo ng mga produkto at iba pang pangunahing pangangailangan.
- Kapag wala ng mabili bagamat may pera.
- Kapag marami ang nagkakasakit sanhi ng gutom.
- Kapag pilit na umaangkat ang pamahalaan kahit na naghihirap ito.
Dahilan ng Kakapusan
- Unti-unting pagkaubos ng likas na yaman.
- Patuloy na paglobo ng populasyon.Epekto ng Kakapusan

-
Pagtaas ng antas ng kriminalidad
- Paglaganap ng sakit
- Pagbaba ng moralidad ng mga tao.
- Labis na kahirapan


Kakulangan
Tumutukoy sa panandaliang kakulangan ng panustos ng mga pangkabuhayang kalakal dulot ng hindi inaasahang pangyayari.

0 comments: